Majmun (iliti, free your mind)

MAJMUN (iliti, free your mind) by Vladimir Živković

 

Vrlo često možemo čuti konstataciju da je tumbanje uma slično glupiranju majmuna.

Šta to znači?

Taj opis želi da kaže da čovek koji ne zna ko je, često od sebe i drugih pravi majmuna. Ovako rečena izjava nekima zvuči negativno. Ipak, ako prepoznaš razliku između Sebstva i ega, izjava će ti biti zabavna i smešna.

Čovek koji živi za ego, nauku i uživanje smatra najbitnijim i najstvarnijim. Čovek koji živi za sebe, Boga smatra jedinim stvarnim.

Ipak, danas postoji veliki jaz između ateista i vernika.

Zašto?

Zato što i sami vernici ne prepoznaju razlike ega i Sebstva, te i ne mogu pozitivno uticati za svoj duhovni razvoj, pa samim tim i još manje za tuđi, tj. ne mogu biti primer, ni savetodavci drugima.

Generalno gledano, ljudi danas govore loše o egu zato što idu iz jedne krajnjosti u drugu. Ako shvate da im nešto donosi nesreću, oni ne shvataju da je to zbog pogrešnog tretiranja i upotrebljavanja nečega. Ako nekoga tučeš fizički, to je pogrešna upotreba sile. To ne znači da onaj kojeg tučeš ne valja. Pre će biti da ti ne valjaš. Ako bi majmuna ubacio u pećnicu, on bi izgoreo u najstrašnijim mukama. Tada nije ni čudo što majmun upotrebljava svu svoju snagu da se izbavi iz vatre. Tada je i normalno da majmun cvili. U toj situaciji si nenormalan jedino ti koji misliš da činiš dobro majmunu na taj način da ga ubijaš u pećnici.

Eh, tako se neki duhovnjaci danas ponašaju prema egu. Oni bi da ubiju ego, a ne da se izjednače sa Bogom.

Šta misliš, kako to da danas ima toliko samoubica pod plaštom vere u Boga? To je zbog toga što su to ubice ega. To su ljudi koji nikome ne žele dobro, pa ni sebi. Zato ubistvo bilo kog živog bića umeju da opravdaju pod okriljem lažne vere u Boga.

Ovde već svako može da shvati šta objašnjavam.

Ego nije nikakav Đavo. Greška se sastoji u pogrešnom usmeravanju ega. U stvari, najopasnija je iskrivljena slika o sebi, drugima, i stvaranju. Tu iskrivljenu sliku na žalost imaju mnogi vernici i ateisti. Oni se drže zla i nesreće jače neko prizetko za testament ili pijan plota. Jer, iskrivljena slika je život u zabludi. Zabluda donosi razočarenje i nesreću. Današnji čovek ne ume da prepozna na koji način sebi čini zlo, jer pogrešna upotreba ega ga tera da umišlja kako mnogo zna. Ipak, usamljenost, razočaranost i nevera u Boga pokazuju da čovek ne poseduje pravo znanje.

A rešenje je vrlo prosto.

Konju se stavljaju uzde da bi išao kuda želiš. To isto možeš uraditi i sa egom, kojemu je um kormilar. Um je taj koji se stavlja pod uzde. Ti misliš umom, a ne um za tebe. Na taj način ti ne ubijaš svoj um (majmun), te ga koristiš za višu svrhu, pa samim tim ni um (majmun) ne mora da cvili i da bude ubijen. Čak suprotno, takav čovek dostiže svoju slobodu.

To je značenje rečenice: free your mind (iliti, oslobodi um).

Pouka glasi:

Sa duhovnog aspekta, ne ubija se ego. Ubija se lažna slika o sebi i drugima. Ego je sam po sebi sredstvo koje ti pomaže da nađeš put ka sebi, Bogu, svojoj sreći. Ispravnim usmeravanjem ega izjednačuješ se sa Bogom.

Zato nije dobro živeti samo za ego, već koristiti ego u cilju pronalaženja Boga i istine.

Zato ovaj problem razumi ozbiljno. Jer, kao što sam objasnio, ni mnogi vernici ne poznaju ovu istinu, i to ih čini isto tako opasnima kao i što je opasna ateistička nevera u Boga.

To znači da se majmun ne ubija. On se čuva i voli. Rezultat toga je srećni i bezbrižni majmun. U tom slučaju te nije briga jesi li ti taj ‘’majmun’’.

 

Vladimir on AMAZON.com

Download Vladimir’s books on Smashwords:

Preuzmi Vladimirove knjige na Smashwords:

Vladimir on  AMAZON.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *